SLIDE1

HANDLING OBJECTION - NURKHAZANAH


PENOLAKAN ATAU OBJECTION adalah hal yang lumrah dalam proses menjual
bagaimana mengatasinya, tentunya ada beberapa tahap yang perlu dilalui.